Co kominiarz sprawdza w trakcie inwentaryzacji kominów?

Co kominiarz sprawdza w trakcie inwentaryzacji kominów?

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciele lub zarządcy budynków są zobowiązani raz na pięć lat do przeprowadzenia inwentaryzacji kominów. Pozwala to na sprawdzenie faktycznego stanu instalacji kominowej w budynku i jest szczególnie przydatne jeśli planujemy przeprowadzić jej modernizację.

Czym jest inwentaryzacja kominów?

Inwentaryzacja kominów to sprawdzenie przewodów kominowych, kratek wentylacyjnych oraz wlotów urządzeń grzewczych. Pozwala zweryfikować usytuowania przewodów kominowych oraz ich kondycję, co jest szczególnie ważne, w przypadku zagubienia schematów instalacji lub konieczności przeprowadzenia modernizacji budynku. Kominiarz wykonujący inwentaryzację zaznacza na schemacie przewody kominowe, numeruje je oraz dokonuje opisu zajętości.

Co obejmuje inwentaryzacja kominów?

Inwentaryzacja przewodów kominowych obejmuje szereg czynności, do których należy:

  • sprawdzenie drożności przewodów kominowych w badanym pionie;
  • weryfikacja ilości urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w budynku;
  • weryfikacja urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w budynku oraz wskazanie nieprawidłowości w ich podłączeniu;
  • wyznaczenie niezagospodarowanych przewodów kominowych, do których można podłączyć nowe urządzenia;
  • wskazanie uszkodzeń oraz usterek instalacji kominowej;
  • wskazanie miejsc podłączeniu lub przyłączenia nowych urządzeń lub urządzeń podpiętych niezgodnie z przepisami.

Dobrze wykonana inwentaryzacja powinna zakończyć się przygotowaniem szkicu dachu z naniesionymi kominami oraz zaznaczeniem ilości przewodów kominowych. Warto wykonać szkice każdego poziomu instalacji kominowej, co jest szczególnie przydatne przy skośnym prowadzeniu przewodów kominowych.

Wróć do bloga