Co robić, gdy inwentaryzacja komina wykaże nieprawidłowości?

Co robić, gdy inwentaryzacja komina wykaże nieprawidłowości?

Regularna kontrola przewodów kominowych to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim wyraz troski o bezpieczeństwo domowników. Zlekceważenie tej czynności może prowadzić do groźnych zdarzeń takich jak zatrucie czadem czy pożar domu, który może być efektem zapalenia się sadzy nagromadzonej w kominie. Inwentaryzacja pozwala wcześnie wykryć te nieprawidłowości, a dzięki temu można podjąć działania mające na celu naprawę lub udrożnienie komina. O tym, co należy zrobić, gdy podczas rutynowej kontroli, wykryje się nieprawidłowości w funkcjonowaniu przewodów kominowych, piszemy poniżej.

Jakie czynności podjąć, gdy kontrola przewodów kominowych wykaże nieprawidłowości?

Jeśli inwentaryzacja komina wykaże nieprawidłowości, nie należy ich bagatelizować. W każdym przypadku trzeba wówczas podjąć działania, których celem będzie wyeliminowanie uszkodzeń. Przeglądu może dokonać wyłącznie osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego, bądź budowlanymi. Ta sama osoba zobowiązana jest również do tego, by wskazać, jakie działania należy podjąć w celu usunięcia usterek. Obowiązek usunięcia nieprawidłowości ciąży na właścicielu lub zarządcy budynku, który zgodnie ze wskazaniami kominiarza zobowiązany jest do usunięcia lub zlecenia usunięcia usterek w taki sposób, by użytkowanie przewodów kominowych pozostało bezpieczne.

Za najczęstsze przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania przewodów uznaje się brak drożności komina, czego przyczyną są:

  • gnieżdżące się u wylotu komina ptaki,
  • łatwopalna sadza nagromadzona w kominie w postaci pyłu, spoistej mazi lub twardej substancji tzw. sadzy szklistej.

W przypadku wykrycia tych nieprawidłowości zwykle zaleca się udrożnienie lub czyszczenie komina. Udrażnianiem i czyszczeniem kominów w Warszawie zajmuje się m.in. nasza firma kominiarska Janusz Mitras. Do udrażniania kominów wykorzystujemy przebijak oraz sprężynę kominiarską, z kolei do czyszczenia, szczotki obrotowe oraz wałki rotacyjne. Tego rodzaju urządzenia dokładnie usuwają sadzę z przewodów kominowych, czego efektem jest ponowna drożność kominów, umożliwiająca swobodne i przede wszystkim bezpieczne odprowadzanie spalin.

Wróć do bloga