Czy można czyścić kanały kominowe zimą?

Czy można czyścić kanały kominowe zimą?

Jednym z elementów instalacji grzewczej, które wymagają regularnego nadzoru, jest komin. Obowiązek dopilnowania terminu przeglądów i czyszczenia go spoczywa na właścicielach albo zarządcach budynków i jest uregulowany prawnie. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować nie tylko mandatem, ale również zatruciem czadem czy nagromadzeniem się łatwopalnej sadzy na wewnętrznych ścianach przewodu kominowego, która może się zapalić. Jak często należy czyścić komin i czy kanały kominowe można czyścić zimą?

Jak często należy przeprowadzać czyszczenie przewodów kominowych? 

Zarówno właściciele, jak i zarządcy budynków powinni pamiętać o regularnej kontroli przewodów kominowych oraz czyszczeniu ich. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować pogorszeniem ciągu, trudnościami w rozpalaniu spowodowanymi brakiem dostępu do powietrza, a także wspomnianym wcześniej powstawaniem czadu, który jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, a jednocześnie bezwonny. Obowiązek czyszczenia kominów oraz wykonywania przeglądów został uregulowany prawnie (Prawo budowlane, artykuł 62).

Zgodnie z treścią artykułu zarządcy oraz właściciele budynków mają obowiązek przynajmniej raz do roku udrażniać kominy i systemy wentylacji. Jednak najlepiej, jeżeli przewody spalinowe, czyli takie, które są podłączone do kotłów na gaz albo olej, są czyszczone dwa razy do roku, a przewody dymowe, czyli takie, które są podłączone do kominków albo kotłów na paliwo stałe, są czyszczone cztery razy do roku.

Kiedy należy czyścić kanały kominowe? 

Niezwykle ważne jest, aby zarówno czyszczenie kominów, jak i przegląd były wykonywane przez sprawdzony zakład kominiarski. Kondycja kanałów kominowych przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców. Właściciele i zarządcy budynków często mają wątpliwości, czy kanały kominowe można czyścić zimą.

Warto pamiętać, że czyszczenie przewodów kominowych dobrze jest przeprowadzić przed zimą, ponieważ to właśnie w tym okresie najczęściej dochodzi do zapalenia się sadzy w kominie. Zaniedbania w tej materii mogą się okazać tragiczne w skutkach. Jeżeli jednak doszło do niedotrzymania terminów czyszczenia i nie zostało wykonane przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, zarządca albo właściciel budynku powinien wezwać kominiarza zimą.

Wróć do bloga