Czyszczenie kanałów kominowych, a aspekt ochrony środowiska

Czyszczenie kanałów kominowych, a aspekt ochrony środowiska

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z kominów to nie tylko obowiązek służący naszemu bezpieczeństwu. To także bardzo ważny element ograniczenia emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. Jeśli komin nie jest czyszczony, osadzające się nieczystości są emitowane do atmosfery w ogromnych ilościach.

Polska w niechlubnej czołówce 

Media codziennie donoszą o przekroczonych normach stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5 w wielu miejscach w Polsce, szczególnie w dużych miastach i na południu kraju. Rekordy przekroczonych norm padły zimą 2021 w okolicach Warszawy.

Europejska Agencja Środowiska w raporcie „Jakość powietrza w Europie – 2020” opisała wyniki badań na temat sytuacji dotyczącej czystości powietrza w państwach członkowskich. 

Ze sprawozdania wynika między innymi, że w 2018 roku 6 krajów przekroczyło unijną roczną wartość dopuszczalną dla drobnego pyłu zawieszonego PM 2,5, czyli 25 μg/m3. Znalazła się wśród nich Polska. W 2018 r. przekroczyliśmy także unijną wartość dopuszczalną dla pyłu zawieszonego PM10, która wynosi 40 μg/m3, choć są to normy mniej rygorystyczne niż wartości określone przez Światową Organizację Zdrowia.

Ostrzeżenia smogowe skierowane są głównie do osób z chorobami dróg oddechowych, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci, którym zaleca się unikanie długotrwałego przebywania na otwartym powietrzu. Skażenie powietrza prowadzi do wielu chorób, takich jak astma, nowotwory i zaburzenia krążenia. 

Smog oznacza także zanieczyszczenia gleby, w tym ziemi uprawnej. Badania tzw. chemizmu gleb wykazują obecność rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na gruntach wykorzystywanych pod uprawę roślin. Znajdowane są one w wielu miejscach, szczególnie w południowej Polsce. Takich ziem nie zaleca się nawet na użytki zielone.

Zbyt mało mówi się ciągle o tym, że jedną z przyczyn sytuacji smogowej są nieczyszczone regularnie kominy. Podczas jednorazowego czyszczenia komina domu jednorodzinnego kominiarz usuwa kilka kilogramów sadzy i innych związków w nim zalegających! 

Wizyta kominiarza

Polskie przepisy narzucają obowiązek okresowych czyszczeń kominów (rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej) oraz okresową kontrolę przewodów kominowych (prawo budowlane). Czyszczenie przewodów kominowych, kanałów i czopuchów powinno się odbywać według zasad: czyszczenie przewodów dymowych przynajmniej 4 razy w roku, czyszczenie przewodów spalinowych przynajmniej 2 razy w roku, czyszczenie przewodów wentylacyjnych przynajmniej 1 raz w roku.

Oprócz tych zadań kominiarze sprawdzają i opiniują stan techniczny całej instalacji grzewczo-kominowej i wentylacyjnej przed dopuszczeniem budynku do użytku. Kontrolują także jej kondycję w trakcie użytkowania, informując o znalezionych usterkach i konieczności ich naprawy. 

Pracownicy profesjonalnej firmy świadczącej usługi kominiarskie potrafią nie tylko ocenić stan instalacji, ale zalecić korzystne pod względem bezpieczeństwa, ekonomii i ekologii zmiany, na przykład najlepsze w danej sytuacji metody palenia – dobre jakościowo kotły i paliwo, które mogą znacznie obniżyć w przyszłości emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Wróć do bloga