Idzie kominiarz po drabinie… – historia kominiarstwa

Idzie kominiarz po drabinie… – historia kominiarstwa

Zawód kominiarza istnieje prawdopodobnie tak długo, jak same kominy. A wszystko zaczęło się kilka tysięcy lat temu, kiedy mający dość wędzenia się w dymie wynalazca uznał, że można wypuszczać go na zewnątrz. Już w starożytnej Grecji znaleźć można dowody na istnienie w budynkach otworów z zamkniętą klapą

Rzymianie natomiast nie budowali w swoich domach osobnych kominów. Dym z paleniska uchodził samoczynnie przez otwory dachów. Kolejnym krokiem w ewolucji kominów było budowanie ich bezpośrednio nad paleniskami. Były to szerokie płaszcze, spoczywające na filarach i zwężające się w kanał wychodzący przez dach na zewnątrz. Z czasem zaczęły się one przekształcać w kominy zamknięte. Pierwsze były szerokie i niskie. Równolegle z rozwojem historii kominów, wyłaniał się i kształtował zawód kominiarza.

Paląca się sadza

Powszechne stosowanie kominów, zarówno w większych obiektach, takich jak pałace, zamki, jak również w mniejszych chatach, stwarzało zagrożenie pożarowe. Niestety częste zapalanie się sadzy w kominach było przyczyną powstawania wielkich pożarów, trawiących nawet całe miasta. Zabrudzone przewody kominowe uniemożliwiały również prawidłowe korzystanie z paleniska. Aby wykorzystywanie kominów stało się bezpieczne, pojawili się fachowcy, mający prowadzić ich regularne czyszczenie. Pierwsi profesjonalni kominiarze działali już na przełomie XIII i XIV wieku. Kominiarze cieszyli się wielkim szacunkiem i zaufaniem. Zjawienie się kominiarza w mieście lub obiekcie mieszkalnym uznawane było za wielkie szczęście, ponieważ mógł on ochronić mieszkańców przed pożarem. Echa tego można dostrzec również dziś, kiedy w obecności kominiarza łapiemy się za guzik „na szczęście”.

Pierwsze cechy kominiarskie

Cechy kominiarzy powstały w wieku XVI w Norymberdze. Powstanie cechów miało doniosłe znaczenie dla rozwoju zawodu kominiarza. Jego powstanie przyczyniało się do podnoszenia rangi zawodu oraz dbanie o etykę zawodową. Działanie cechów doprowadziło do ustanowienia wiążących urzędowych przepisów, które miały korzystny wpływ nie tylko na rzemiosło, ale również na budowę kominów. Ponadto pracownicy poddawani byli kontroli zarówno na podłożu jakości świadczonych usług, jak również moralności zgodnej z przyjętymi standardami.

Wróć do bloga