Instalacja gazowa – obowiązek przeglądów kominiarskich

Instalacja gazowa – obowiązek przeglądów kominiarskich

Okresowe przeglądy instalacji i utrzymanie budynku w odpowiednim stanie to prawny obowiązek każdego właściciela lub zarządcy. Prawo budowlane jasno określa, że użytkowane budynki powinny podlegać okresowej kontroli przynajmniej raz do roku. Coroczna kontrola musi obejmować instalacje gazowe oraz przewody kominowe.

Dlaczego okresowe kontrole budynków są tak ważne?

Nietrudno się domyślić, że okresowe kontrole budynków są istotne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. I chociaż roczne kontrole są wykonywane często przede wszystkim z obawy przed mandatem (w przypadku zaniechania tego obowiązku grozi kara do 500 zł), to jednak każdy właściciel czy zarządca budynku powinien mieć świadomość tego, że bardzo często to właśnie podczas działań kontrolnych wychodzą na jaw różnorodne usterki czy nieprawidłowości, które trzeba jak najszybciej usunąć.

Zgodnie z przepisami okresowe kontrole instalacji gazowej powinny obejmować również ocenę sprawności przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dopiero prawidłowe działanie wszystkich instalacji gwarantuje całkowite bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Kto dokonuje kontroli?

Prawo budowlane jasno precyzuje też, kto powinien przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów budynków. Zgodnie z ustawą (Art. 62 1.) kontrolę może przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności — w zależności od specyfiki istniejących przewodów w konkretnym obiekcie.

Co sprawdza się podczas kontroli instalacji gazowej?

Podczas kontroli instalacji gazowej sprawdzane są wszystkie połączenia przewodów, podłączenia armatury i gazomierzy, a także prawidłowa praca urządzeń gazowych. Specjaliści zwracają uwagę na stan techniczny przyłączy instalacyjnych, dostęp do zaworów i kurków, stężenie gazu na poszczególnych kondygnacjach budynku itd. Istotnym etapem prac kontrolnych jest również dokładna ocena stanu gazomierza.

Niejednokrotnie właśnie w trakcie tych działań identyfikowane są różnorodne usterki, co z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu jest bardzo ważne, ponieważ właściciel czy zarządca może podjąć stosowne kroki w celu naprawy wadliwych elementów, przeciwdziałając tym samym poważniejszym problemom, czy nawet tragediom.

Etapem kończącym każdy przegląd gazowy jest spisanie i podpisanie protokołu.

Wróć do bloga