Jak zostać kominiarzem?

Jak zostać kominiarzem?

Kominiarstwo to zawód z wieloletnią tradycją, który od zawsze otaczany był wielkim szacunkiem wśród społeczeństwa. Wzięło się to stąd, że w czasach, kiedy pożary zdarzały się często, a kominiarzy brakowało, przybycie kominiarza do miasta utożsamiano ze szczęściem i możliwością zapewnienia bezpieczeństwa własnemu domostwu.

Obecnie kominiarzem można zostać po ukończeniu szkoły zawodowej o profilu kominiarstwo. Jednak nie jest to równoznaczne z możliwością rozpoczęcia samodzielnej działalności. Przed kandydatem jeszcze długa droga, ponieważ do pracy w zawodzie niezbędne są stosowne uprawnienia. Te można zdobyć tylko w jeden sposób - poprzez terminowanie, a więc naukę od mistrza kominiarskiego.

Kominiarstwo - teoria kontra praktyka

W dzisiejszych czasach nauka opiera się przede wszystkim na praktyce. Oznacza to tyle, że kominiarzem może zostać każda osoba z wykształceniem co najmniej zasadniczym lub średnim, po szkole o profilu budowlanym, która jest przyjmowana na nauki do mistrza kominiarskiego. Ten przez 3 lata przekazuje swojemu podopiecznemu wiedzę nie tylko na temat spraw technicznych, ale wprowadza kandydata w świat tradycji i wartości przetrwałych w zawodzie.

Kominiarzem nie stanie się jednak każdy, bo to wymaga wytrwałości i cierpliwości. Po 3 latach terminowania zdaje się egzamin czeladniczy, a po kolejnych 3 - mistrzowski. W prostym rachunku na naukę należy poświęcić około 6-7 lat, nie licząc szkoły zawodowej. Dopiero po takim czasie już pełnoprawny kominiarz może samodzielnie dokonywać przeglądów kominiarskich i wydawać oficjalne dokumenty, takie jak ekspertyzy, zaświadczenia czy opinie. Same egzaminy organizowane są przez Izbę Rzemieślniczą Małej Przedsiębiorczości i zawierają część teoretyczną i praktyczną.

Mimo że droga do tego, by stać się kominiarzem, nie jest prosta, to ze względu na dobre perspektywy rozwoju, dużo osób kształci się w tym kierunku. Zawód z tradycją to coś, z czym coraz rzadziej możemy się spotkać. I może właśnie to powoduje, że kominiarstwo nadal przyciąga kandydatów, a tych najlepszych kominiarzy w Warszawie możecie Państwo spotkać u nas.

Wróć do bloga