Jakie nieprawidłowości najczęściej wykrywane są w trakcie inwentaryzacji kominów?

Jakie nieprawidłowości najczęściej wykrywane są w trakcie inwentaryzacji kominów?

Obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku jest coroczna kontrola przewodów kominowych. Dokonuje się jej m.in. w ramach tzw. inwentaryzacji. Inwentaryzacja komina to zespół czynności, które polegają głównie na sprawdzeniu drożności przewodów oraz ocenie prawidłowości ich rozprowadzenia. Po dokonaniu stosownych pomiarów sporządza się szkic wszystkich przewodów i przyłączeń, który ma kluczowe znaczenie np. podczas modernizacji instalacji kominowej lub generalnego remontu budynku.

Co daje inwentaryzacja kominów?

Jedną z największych zalet przeprowadzenia inwentaryzacji komina jest możliwość rozpoznania defektów i niedrożności w instalacji, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa domowników. Dzięki temu, że podczas takiej inspekcji lokalizuje się wszystkie kanały kominowe, można ocenić, czy funkcjonują prawidłowo. W trakcie inwentaryzacji kominiarze sprawdzają np. czy przewody mają odpowiednią długość oraz, czy nie występują nieprawidłowości w przypadku ich przekrojów poprzecznych. Kontrola pozwala zidentyfikować zwężenia lub blokady przewodów, będące wynikiem błędów konstrukcyjnych, zalegającej sadzy bądź też założenia gniazda przez ptaki. Tego typu nieprawidłowości rozpoznawane są najczęściej.

Poza nimi dzięki inwentaryzacji istnieje też możliwość wykrycia mankamentów w budowie samego komina. W trakcie tak precyzyjnego przeglądu da się również zdiagnozować wszelkie nieszczelności w przewodach. Ponadto często wykrywa się usterki w działaniu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Podczas kontroli kominiarze mogą wskazać m.in. na błędy w podłączeniach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Nierzadko typują też pomieszczenia, w których takich podłączeń brakuje lub stwierdzają ogólne nieprawidłowości w działaniu wentylacji.

Wróć do bloga