Kilka słów o odpowiedzialności firmy kominiarskiej

Kilka słów o odpowiedzialności firmy kominiarskiej

Kominiarski fach wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Zaniedbany, niedoczyszczony komin może bowiem stać się przyczyną prawdziwej katastrofy. Aby zapewnić sobie oraz swoim najbliższym odpowiednie bezpieczeństwo, trzeba regularnie go czyścić. Osadzająca się na jego ściankach wewnętrznych sadza jest materiałem łatwopalnym, dlatego może stać się przyczyną wybuchu gwałtownego pożaru. Kolejnym niebezpieczeństwem związanym z niewystarczającą dbałością o czystość komina jest zatrucie czadem, którego skutki są często śmiertelne. Regularnie czyszczony przewód kominowy to gwarancja bezpieczeństwa, a także sposób na zmniejszenie zużycia paliw. Jeżeli zastanawiasz się, jaką odpowiedzialność za swoją pracę ponoszą firmy kominiarskie – zapraszamy do lektury!

Dlaczego konieczne jest wykonywanie regularnych przeglądów kominiarskich?

Podczas rutynowego przeglądu kominiarskiego sprawdzany jest stan techniczny kominów i ich przewodów. Kominiarz dokładnie ogląda komin ponad dachem, a następnie kontroluje jego przebieg, drożność oraz szczelność przewodów. Ważnym elementem takiego przeglądu jest również sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia, które są podłączone do przewodów kominowych, działają tak, jak należy. Wymogi związane z projektowaniem, budowaniem, odbiorem, nadzorem, a następnie sprawdzaniem stanu technicznego, regularną konserwacją i okresowym czyszczeniem przewodów kominowych są dokładnie określone w przepisach. 

Tylko regularne przeglądy kominiarskie zapewnią mieszkańcom budynku odpowiednie bezpieczeństwo i uchronią dom przed pożarem. Profesjonalni kominiarze zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nich ciąży, dlatego są to osoby odznaczające się wysokim poczuciem odpowiedzialności społecznej, traktujące swoją pracę niezwykle poważnie. Niedokładne podejście do swoich obowiązków, niekompetencja i ignorancja mogą bowiem w tym fachu stać się przyczyną tragicznych wydarzeń. Najważniejszym celem pracy każdego kominiarza jest zapobieganie pożarom oraz zatruciom czadem. Kominiarze są więc odpowiedzialni za ochronę zdrowia, życia i mienia innych ludzi.

Jaką odpowiedzialność ponoszą kominiarze?

Ze względu na ogromne znaczenie pracy kominiarzy i bezpośredni wpływ jakości świadczonych przez nich usług na zdrowie i życie innych ludzi są oni obarczeni odpowiedzialnością za to, jak wykonają swoją pracę. Ponoszą odpowiedzialność za jakość świadczonych przez nich usług kominiarskich, które przekładają się bezpośrednio na skuteczność ochrony przeciwpożarowej w budynkach.

Rodzaj i zakres owej odpowiedzialności jest już ściśle uzależniony od ich kwalifikacji. Pomocnik kominiarski odpowiada jedynie moralnie przed mistrzem prowadzącym. Czeladnik jest już obarczony nieco większą odpowiedzialnością, gdyż za wszelkie szkody wyrządzone podczas swojej pracy ponosi odpowiedzialność materialną. Najwyższą odpowiedzialność ponosi mistrz kominiarski, który za źle wykonaną pracę może nawet zostać sądownie pozbawiony prawa wykonywania swojego zawodu, a za wszelkie błędy popełnione w pracy ponosi odpowiedzialność karną.

Wróć do bloga