Konsekwencje nieszczelności przewodów kominowych

Konsekwencje nieszczelności przewodów kominowych

Stan techniczny komina nie zawsze jest traktowany przez właścicieli budynków z właściwą uwagą. Wprawdzie przepisy nakładają obowiązek wykonywania regularnych przeglądów kominiarskich, jednak zbyt często przepisy te są lekceważone.

Tymczasem właściwy montaż systemu kominowego, niezależnie czy będzie to przewód kominowy murowany z cegieł czy ceramiczny lub stalowy wkład kominowy oraz utrzymywanie ich w czystości bardzo często decyduje o życiu i zdrowiu użytkowników, a także o tym, czy budynek nie ulegnie trudnym do usunięcia uszkodzeniom. Zobaczmy, jakie mogą być konsekwencje nieszczelności przewodów kominowych.

Smoła i sadza

Komin w budynku, w którym jest eksploatowane urządzenie spalające paliwa stałe, czyli drewno lub węgiel jest narażony na zanieczyszczenia odkładające się na jego ściankach wewnętrznych. Gromadzą się tam sadze – szczególnie w przypadku spalania węgla oraz substancje smoliste – zwłaszcza, gdy palimy drewnem w dowolnej postaci, czyli szczapami, pelletem drzewnym lub brykietami. Nagromadzenie sadzy lub smoły może spowodować pożar, ponieważ obie te substancje są łatwo palne. Jeśli komin lub wkład kominowy będzie nieszczelny płomienie bardzo szybko obejmą cały budynek.

Czad

Jeszcze większym zagrożeniem jest ulatniający się czad. Nieszczelny przewód kominowy może sprawić, że tlenek węgla będzie się przedostawał do środka pomieszczeń mieszkalnych. Czad nie ma żadnego zapachu, dlatego nie sposób zorientować się, że pojawił się w naszym otoczeniu. Zatrucie czadem może powodować zgon i niestety każdego roku zdarza się wiele takich przypadków.

Warto pamiętać, że przez nieszczelności mogą wydostawać się również inne szkodliwe gazy, których obecność może prowadzić do zatrucia.

Zakłócenia ciągu kominowego

Nieszczelności komina zakłócają też jego funkcjonowanie i sprawiają, że dym nie może się  swobodnie wydostawać. Może to powodować kłopoty z pracą kotła, większe zużycie paliwa, a także wydostawanie się części dymu przez kocioł.

Kondensat

Nieszczelny przewód kominowy to również ryzyku przedostawania się do wnętrza budynku kondensatu, czyli skroplonych substancji zawartych w dymie, osadzających się we wnętrzu komina. Problem ten dotyczy głównie kotłów olejowych i gazowych, ale może się pojawić również przy nowoczesnych urządzeniach na paliwa stałe, w których spaliny mają stosunkowo niską temperaturę. Kondensat może przenikać przez nieszczelności komina i wsiąkać w mury. Ponieważ zawiera bardzo agresywne chemicznie kwasy m.in. siarkowy, azotowy i węglowy prowadzi do uszkodzeń murów i może powodować cuchnące i trudne do usunięcia zacieki.

Wróć do bloga