Kto jest uprawniony do wykonywania przeglądów kominiarskich?

Kto jest uprawniony do wykonywania przeglądów kominiarskich?

Przeglądów kominowych nie należy traktować jak przykrego obowiązku. I choć zgodnie z przepisami ich wykonywanie jest obligatoryjne, regularność ich przeprowadzania powinna wynikać przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Niesprawne przewody kominowe stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Nierzadko stają się przyczyną zatruć, a nawet śmiertelnych zaczadzeń. W wielu przypadkach bywają też przyczyną pożarów. Powodów, by ich nie bagatelizować, jest zatem więcej niż wyłącznie obawa przed zapłaceniem mandatu. Kto może przeprowadzić taką kontrolę?

Przeglądy kominiarskie – kto ma prawo do ich wykonywania?

Obowiązek przeprowadzania przeglądów kominowych przynajmniej raz w roku spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków. Nie oznacza to jednak, że muszą oni samodzielnie kontrolować sprawność kominów. Nie dysponują ani odpowiednią wiedzą, ani potrzebnym doświadczeniem. Zwykle nie są też w posiadaniu niezbędnych sprzętów, dlatego takie zadanie powinni zlecać osobom, które mają do tego uprawnienia. Przeglądów kominiarskich mogą dokonywać wyłącznie mistrzowie fachu kominiarskiego lub osoby, które mają specjalne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie.

Profesjonalni kominiarze wiedzą, jak w bezpieczny sposób sprawdzić stan techniczny kominów, a w razie nieprawidłowości, jak zareagować, by uniknąć zagrożenia. Poza tym dysponują zaawansowanym technologicznie sprzętem i podczas kontroli są w stanie dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc. Nieocenione jest również ich doświadczenie zawodowe. Kominiarze zlecają ewentualne naprawy lub sami się ich podejmują. Co więcej, mają również uprawnienia do wystawiania stosownych dokumentów takich jak np. protokoły kominiarskie, które poświadczają przeprowadzenie przeglądu.

Wróć do bloga