Metody kontroli instalacji gazowych

Metody kontroli instalacji gazowych

Nieszczelność instalacji gazowej i wyciek gazu może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Zdarzają się wybuchy, które potrafią zrujnować wielopiętrową kamienicę i zagrozić życiu wielu osób. Niebezpieczeństwa związane z gazem i urządzeniami nim zasilanymi mogą być również spotęgowane przez niesprawną wentylację. Ze względu na potencjalne ryzyko ulatniania się gazu wszystkie instalacje są poddawane szczegółowym kontrolom.

Kontrola szczelności instalacji gazowych musi być regularnie wykonywana przez uprawnione do tego osoby, a za ich przeprowadzenie odpowiada zarządca lub właściciel budynku. Cała procedura kontroli powinna zaś być potwierdzana specjalnym protokółem, w którym, w razie jakichkolwiek uchybień zawarte są wskazówki, co do miejsc wymagających naprawy. Wszystkie tego rodzaju usterki powinny być niezwłocznie naprawione. W przypadku poważnych uchybień stwarzających rzeczywiste zagrożenie w całym budynku może być odcięty dopływ gazu.

 

Co jest sprawdzane przy kontroli instalacji gazowych?

Podczas kontroli szczelności instalacji gazowej sprawdzeniu podlegają wszystkie części instalacji gazowej w budynku. Osoba uprawniona do przeprowadzenia kontroli weryfikuje szczelność wszystkich rur rozprowadzających gaz w budynku. Bada się również czy gaz nie ulatnia się w miejscach, gdzie jest zainstalowana armatura: zawory czy złączki kuchenek, pieców czy podgrzewaczy. Dokładnej inspekcji podlega także szczelność wszystkich odbiorników gazu. Kontroluje się też liczniki mierzące pobór gazu oraz przewody odprowadzające spaliny.

 

Jak sprawdza się instalację gazową?

Szczelność instalacji gazowej bada się na podstawie stężenia gazu w kontrolowanym pomieszczeniu. Osoba uprawniona do badań posługuje się atestowanymi aparatami do określania jaka ilość gazu znajduje się w powietrzu w pobliżu elementów instalacji gazowej. Wykrywacze nieszczelności są tak skalibrowane, że dzięki zbliżeniu czujnika do rury, kurka lub palnika są w stanie dać odczyt określających czy w danym miejscu dochodzi do wycieku czy też przeciwnie, instalacja jest w pełni szczelna.

Wróć do bloga