Montaż nasady kominowej. Gdzie i kiedy jest zalecany?

Montaż nasady kominowej. Gdzie i kiedy jest zalecany?

Komin to bardzo charakterystyczny i istotny element każdego domu. Spełnia ważną funkcję - umożliwia domownikom korzystanie z kotłów grzewczych i zapewnianie ciepła wnętrzom. Aby jednak dobrze spełniał swe zadanie, musi mieć dobry ciąg umożliwiający odprowadzanie dymu. Dlatego nasady kominowe są coraz częściej widywane na polskich dachach. Jaką funkcję pełnią? Kiedy należy je stosować?

Funkcje i rodzaje nasad kominowych

Kominy najczęściej działają na zasadzie wentylacji grawitacyjnej - ciepłe powietrze wydobywające się w efekcie spalania paliwa, np. węgla, naturalnie unosi się do góry i jest odprowadzane poza budynek. Nasady kominowe to urządzenia montowane na szczycie komina i wykorzystujące wiatr do poprawienia oraz stabilizacji wyżej wspomnianego ciągu w kominie. Wyróżniamy trzy najpopularniejsze rodzaje nasad kominowych. Nasady obrotowe wyposażone są w specjalną turbinę, która stale obraca się w jedną stronę - niezależnie od wiatru czy innych warunków atmosferycznych. Wytwarza ona podciśnienie znacznie polepszające ciąg kominowy. Nasady samonastawne, z kolei, dzięki swojej konstrukcji zawsze nastawiają się w kierunku wiatru. Ostatni rodzaj to nasady stałe, które są jednak najmniej wydajne, gdyż niezależnie od wiatru nie zmieniają swojego położenia. Każdy rodzaj nasad kominowych stosowany jest w konkretnych przypadkach - zależy to między innymi od rodzaju komina czy rodzaju ogrzewania zastosowanego w budynku. Wszystkie mają jednak kilka najważniejszych funkcji, takich jak:

  • ochrona przed ciągiem wstecznym, czyli cofaniem się spalin do przewodu kominowego;

  • ochrona przed silnym wiatrem, który mógłby “podduszać komin”

  • ochrona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, na przykład śniegiem czy deszczem mogącymi powodować zawilgocenie komina;

  • ochrona przed ptakami próbującymi założyć gniazdo na szczycie komina.

Nasady kominowe – kiedy są konieczne?

Choć nasady kominowe jak widać, są bardzo przydatne, są rejony Polski, w których montaż nasad kominowych jest wręcz wymagany przez prawo. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” możemy przeczytać, że nasady kominowe należy stosować między innymi w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, a także na innych obszarach, jeżeli wymagają tego warunki topograficzne i położenie budynków. Co to oznacza w praktyce? W świetle tych przepisów nasady kominowe powinno się montować wszędzie tam, gdzie mogą się zdarzyć zaburzenia ciągu spowodowane przez:

  • silne wiatry o zmiennych kierunkach;

  • bliskie sąsiedztwo wysokich drzew lub ścian wysokich budynków;

  • usytuowanie komina poniżej połaci dachu;

  • niewielki przekrój komina;

  • niewielką długość komina;

  • ptactwo tworzące gniazda na szczycie komina.

We wszystkich powyższych przypadkach montaż nasady kominowej jest wskazany, aby efektywnie wzmocnić lub ustabilizować ciąg kominowy niezbędny do odprowadzania spalin. Aby jednak wybrać najlepszy rodzaj nasady kominowej, zalecamy kontakt ze specjalistami, którzy zajmują się montażem takich urządzeń. Nasza firma także wykonuje takie usługi. Chętnie doradzimy odnośnie doboru najlepszego rozwiązania.

Wróć do bloga