Opinia kominiarska

Opinia kominiarska

Składając zawiadomienie o zakończeniu budowy i rozpoczęciu procesu odbioru budynku, niezwykle istotnym elementem jest przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli kominiarskiej. Opinia kominiarska dotyczy zarówno budynków dopiero oddawanych do użytku jak też tych, które użytkowane są od lat. Sprawdza się wówczas instalacje gazowe oraz przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wystawienie takiego dokumentu konieczne jest również w przypadku sprzedaży domu lub mieszkania, remontu budynku i przewodów kominowych, a także chęci zawarcia umowy z gazownią. Kontrola kominiarska ma potwierdzić, że budynek jest bezpieczny, a w przypadku opinii do gazowni przystosowany do podłączenia odbiorników gazowych. Przegląd i opinię może wystawić jedynie uprawniony do tego mistrz kominiarski.

Jakie elementy powinna zawierać ocena stanu technicznego przewodów kominowych

Jednym z najważniejszych elementów, które powinna zawierać ocena kominiarska jest drożność przewodów kominowych oraz badanie stanu technicznego kominów pod połacią dachową. Tu sprawdza się przede wszystkim zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy wylotem komina a dachem. Kominiarz kontroluje także siłę ciągu kominowego. Parametr ten pozwala ustalić, czy urządzenia dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne zostały podpięte prawidłowo. Istotnym elementem, który również podlega sprawdzeniu przez mistrza kominiarskiego są ewentualne uszkodzenia przewodów kominowych oraz stan techniczny innych urządzeń, takich jak kanały, czopuchy, włazy, ławy kominiarskie, nasady kominowe, itp. Kominiarz zwraca też uwagę na wszystkie inne nieprawidłowości, które mogłyby skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi czy mienia. Po sprawdzeniu wszystkich ważnych elementów, mistrz kominiarski musi sporządzić odpowiedni protokół lub w razie potrzeby wydać opinię, która określa stan techniczny objętych kontrolą elementów. Ponadto w opinii kominiarskiej może znaleźć się wskazów, w jakim miejscu należy podpiąć piecyk gazowy i czy przewody kominowe oraz kubatura pomieszczeń pozwalają właścicielowi domu lub mieszkania na zawarcie umowy o dostarczanie gazu.

Wróć do bloga