Przyczyny braku drożności przewodów kominowych

Przyczyny braku drożności przewodów kominowych

Niedrożne przewody kominowe powodują zatrucia i zaczadzenia, mogące prowadzić nawet do śmierci. Dlatego tak ważne jest zlecanie ich kontroli przynajmniej dwa razy do roku. Profesjonalnie przeprowadzony przegląd przewodów kominowy pozwoli wykryć usterki i nieprawidłowości, będące przyczyną awarii. W naszym wpisie przedstawiamy trzy najczęstsze przyczyny braku drożności przewodów kominowych.

Nieprawidłowa konstrukcja komina przyczyną braku drożności

Do najczęstszych przyczyn braku drożności przewodów kominowych należy wadliwa konstrukcja samego komina, a dokładniej nieodpowiedni rozmiar jego średnicy. Zbyt mała bowiem nie będzie skutecznie odprowadza spalin. Przewody będą się także zatykać, jeśli do komina zostanie podłączone urządzenie o zbyt dużej mocy.

Zgromadzona sadza blokuje przewody

Kolejną przyczyną braku drożności przewodów kominowych jest gromadzenie się sadzy na wewnętrznych ścianach przewodu kominowego. Zanieczyszczenia, powstające w trakcie spalania, łączą się ze skroploną parą wodną, tworząc smolistą substancję. Substancja ta zapala się na skutek działania wysokiej temperatury i zmienia się w czarny, twardy osad. On właśnie jest odpowiedzialny za stopniowe zmniejszanie się światła w przewodzie kominowym i w efekcie za jego groźną blokadę. A od niej już tylko krok dzieli do zaczadzenia oraz zatrucia. Dlatego polecamy skorzystanie dwa razy do roku z oferowanej przez nas usługi czyszczenia przewodów kominowych. Ich regularna kontrola pozwoli uniknąć groźnych sytuacji.

Za niedrożne przewody odpowiadają… ptaki

Trzecią grupę przyczyn braku drożności przewodów kominowych stanowią przyczyny mechaniczne. Kominy najczęściej blokują ptaki, która zwłaszcza na jesieni i w ziemie wiją sobie w nich gniazda. Ponieważ zgodnie z istniejącymi przepisami gniazda nie wolno usuwać w określonym okresie, warto zamontować na kominie siatkę, która uniemożliwi zawczasu ptakom uwicie gniazda. Jeśli konstrukcja komina jest prawidłowa, nie nawarstwia się w nim sadza, a przewód jest nadal niedrożny, odpowiedzialny za ten stan rzeczy może być również gruz, odpadający od komina.

Wróć do bloga