Stan surowy a kontrola komina

Stan surowy a kontrola komina

Regularne kontrole komina minimalizują ryzyko pożarów i zatruć spowodowanych przedostawaniem się do pomieszczeń szkodliwych gazów takich jak np. czad. Tego faktu nie da się podważyć, dlatego przynajmniej raz w roku należy zlecać przeglądy kominiarskie mistrzom tego fachu. Kontrole kominów okazują się ważne jednak nie tylko w czasie ich eksploatacji. Przegląd ma również duże znaczenie jeszcze na etapie budowy domu, a dokładniej na etapie stanu surowego budynku. O tym, czy kontrola komina na tym etapie jest obowiązkowa oraz jaki jest jej cel, piszemy w dalszej części artykułu.

Jaki jest cel kontroli komina na etapie stanu surowego budynku?

Każdy projekt domu ma dokładnie wyznaczony przebieg przewodów kominowych. W czasie budowy niekiedy jednak dochodzi do świadomych lub nieświadomych błędów, które mogą skutkować nieprawidłowym działaniem komina czy też nieodpowiednim rozlokowaniem kanałów wentylacyjnych. Efektem tego będzie niewłaściwe odprowadzanie spalin, co z kolei stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia przyszłych domowników. Takim problemom zapobiegać mają przeglądy kominiarskie na etapie stanu surowego.

Nieprawidłowości, wykryte w czasie przeglądów kominiarskich na etapie stanu surowego, w większości da się naprawić. Po wykończeniu budynku w niektórych przypadkach naprawa może być też możliwa, ale należy liczyć się z tym, że będzie o wiele kosztowniejsza. Co więcej, należy pamiętać, że bez stosownego przeglądu budynek nie zostanie oddany do użytkowania.

Jak wygląda kontrola komina na etapie stanu surowego?

Kontrola przewodów kominowych na etapie stanu surowego dotyczy weryfikacji, czy budowa została zrealizowana zgodnie z założeniami projektowymi. Kominiarz w trakcie takiego przeglądu sprawdza, czy zgadza się ilość przewodów kominowych, czy zostały prawidłowo rozlokowane oraz, czy są drożne. Upewnia się również, czy zostały właściwie wykonane wyloty wychodzące ponad dach i czy w trakcie budowy nie pominięto montażu schodków i ław kominiarskich.  Oprócz tego ocenia, czy do wykonania przewodów kominowych zostały użyte odpowiednie materiały, które zagwarantują bezpieczną eksploatację.

Wróć do bloga