Systemy kominowe w kotłach na paliwa stałe. Rola i znaczenie

Systemy kominowe w kotłach na paliwa stałe. Rola i znaczenie

Paliwo stałe w kotłach grzewczych spala się w specyficzny sposób, dlatego też do ich eksploatacji niezbędny jest odpowiedni system kominowy. Musi być on dostosowany do pracy w podciśnieniu, dzięki któremu proces spalania będzie przebiegać prawidłowo. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku kotłów na paliwa stałe będą systemy kominowe z blachy stalowej żaroodpornej. Sprawdź, jaka jest ich rola oraz znaczenie.

Jaką rolę pełnią systemy kominowe w kotłach na paliwa stałe?

Systemy kominowe w kotłach na paliwa stałe pełnią dwojaką funkcję:

  • odprowadzają gazy na zewnątrz budynku po spaleniu paliwa,
  • doprowadzają powietrze do spalenia w kotłach, jeśli te nie posiadają wentylatorów wyciągowych lub nadmuchowych. 

Zasada działania systemów kominowych jest dość prosta. Na skutek wytworzonego podciśnienia komin zasysa do paleniska poprzez uchyloną klapkę powietrze, niezbędne do procesu spalania. Warunkiem prawidłowego działania całego systemu jest dopływ świeżego powierza do kotłowni, stąd konieczność stosowania instalacji nawiewno-wywiewnej. Jeśli moc kotła wynosi do 25 kW, wówczas instalacja nawiewna musi mieć postać niezamyklanego kanału o powierzchni minimum 200 cm2. Z kolei kanał instalacji wywiewnej musi posiadać przekrój minimum 14×14 cm2 i być usytuowany nie wyżej niż 0,5 m pod sufitem pomieszczenia.

Dlaczego systemy kominowe w kotłach na paliwa stałe należy izolować?

Systemy kominowe instalowane przy kotłach na paliwa stałe należy zaizolować od zewnątrz na całej długości, aby spaliny z komina nie wychładzały się na odcinku wylotowym komina od kotła do górnej części komina. W ten sposób unikniesz gromadzenia się kondensatu oraz sadzy na ściankach przewodu kominowego, co prowadzi do korozji kotła i obniżenia jego sprawności. Ponadto nie należy spalać mokrego drewna, które obniża temperaturę spalin, powodując uszkodzenia przewodu kominowego oraz samego urządzenia. Prowadzi to także do zmniejszenia ilości ciepła, produkowanego przez kocioł oraz do obniżenia jego mocy o połowę.

Jakie rozwiązania poleca się do kotłów na paliwa stałe?

Do kotłów na paliwa stałe poleca się zatem przede wszystkim owalne lub okrągłe wkłady kominowe z blachy żaroodpornej. Charakteryzują się one bowiem małymi stratami oporu przepływających spalin. Podciśnienie wytwarzane przez okrągłe wkłady kominowe jest wyższe, dlatego sam komin może być dość niski. Warto zdać sobie sprawę, że aby kocioł pracował prawidłowo wymagane jest osiągnięcie określonego podciśnienia komina, czyli popularnie zwanego ciągu. Jest on wyszczególniony w instrukcji obsługi kotła.

Nasza firma oferuje Państwu różnego rodzaju systemy kominowe, dostosowane do kotłów na paliwa stałe, czyli drewno i węgiel, a także na paliwa gazowe oraz olejowe. Oferujemy również montaż oraz konserwację wkładów i systemów kominowych.

Wróć do bloga