Zabezpieczenie komina przed sezonem grzewczym

Zabezpieczenie komina przed sezonem grzewczym

Każdy zdaje sobie sprawę, jak ważne jest czyszczenie i kontrolowanie przewodu kominowego. Zgromadzone w trakcie poprzedniego sezonu grzewczego, a także osadzające się przez  sezon letni i jesienny zanieczyszczenia są łatwopalne i przy pierwszym uruchomieniu paleniska zagrażają zdrowiu i życiu domowników. Najniebezpieczniejszym skutkiem ubocznym spalania, szczególnie w urządzeniach na paliwa stałe jest sadza, która powstaje w wyniku dymienia

Nagromadzenie się wystarczającej ilości smoły do spowodowania pożaru komina, to często kwestia zaledwie kilku tygodni spalania nieodpowiedniego paliwa, np. drewna. Wysokiej jakości paliwa oraz regularne przeglądy uchronią nas przed niebezpieczną sadzą. Dlatego przed każdym sezonem grzewczym konieczne jest zamówienie wizyty profesjonalnego kominiarza.

Na czym polega przegląd kominiarski

Przegląd kominiarski jest dosyć złożonym zadaniem. Kominiarz musi przeprowadzić badania techniczne przewodów kominowych, zarówno dymowych, spalinowych, jak i wentylacyjnych. Pod uwagę bierze również bieg kanałów oraz ich szczelność. Sprawdza miejsca wylotów komina. Przegląd rozpoczyna się od wykonania czynności na dachu, więc czyszczenia przewodów i sprawdzenia za pomocą narzędzi kominiarskich drożności, przebiegu i szczelności przewodów. Wtedy również dokonuje się oceny komina ponad dachem. Następnie bada się w pionie mieszkania prawidłowość funkcjonowania urządzeń podłączonych do przewodów.

Przegląd kominiarski – tylko przed sezonem?

Ustawa Prawo budowlane określa dokładnie częstotliwość prowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowych. Prawo obliguje zarządców oraz właścicieli budynków do wykonania kontroli kominiarskiej co najmniej raz w roku. Jednakże w praktyce czyszczenie komina i kontrola przewodów zależy od rodzaju opału. Jeśli kocioł opalany jest paliwem stałym, należy czyścić go cztery razy do roku. Jeżeli natomiast ciekłym dwa razy do roku. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych musi odbywać się co najmniej raz na rok.

Wróć do bloga