Blog - strona 7

Pomiary wymiany powietrza. Czemu służą?
Grudzień 12, 2019

W ramach obowiązkowych przeglądów wentylacji grawitacyjnej niezbędne jest przeprowadzanie badań przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Oprócz tego w ramach kontroli obiektów budowlanych dokonywane są pomiary parametrów fizycznych powietrza w instalacjach wentylacji oraz klimatyzacji. Czytaj dalej


Konsekwencje nieszczelności przewodów kominowych
Listopad 18, 2019

Stan techniczny komina nie zawsze jest traktowany przez właścicieli budynków z właściwą uwagą. Wprawdzie przepisy nakładają obowiązek wykonywania regularnych przeglądów kominiarskich, jednak zbyt często przepisy te są lekceważone. Czytaj dalej


Metody kontroli instalacji gazowych
Październik 11, 2019

Nieszczelność instalacji gazowej i wyciek gazu może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Zdarzają się wybuchy, które potrafią zrujnować wielopiętrową kamienicę i zagrozić życiu wielu osób. Niebezpieczeństwa związane z gazem i urządzeniami nim zasilanymi mogą być również spotęgowane przez niesprawną wentylację. Ze względu na potencjalne ryzyko ulatniania się gazu wszystkie instalacje są poddawane szczegółowym kontrolom. Czytaj dalej


Podział kominów ze względu na charakter pracy
Wrzesień 10, 2019

Komin jest niezbędnym elementem każdej instalacji grzewczej. Pozwala na odprowadzanie powstającego dymu lub spalin. Od jego sprawnego funkcjonowania zależy sprawność działania pieca lub kotła, a także zdrowie i życie użytkowników. Każdy komin powinien być poddawany okresowym przeglądom, niezależnie od swojego charakteru. Kominy dymowe wymagają jednak większej uwagi i regularnego korzystania z usług kominiarskich. Przyjrzyjmy się temu, z jakimi typami komina możemy mieć do czynienia i jaka jest ich specyfika. Czytaj dalej


Instalacja gazowa – obowiązek przeglądów kominiarskich
Sierpień 26, 2019

Okresowe przeglądy instalacji i utrzymanie budynku w odpowiednim stanie to prawny obowiązek każdego właściciela lub zarządcy. Prawo budowlane jasno określa, że użytkowane budynki powinny podlegać okresowej kontroli przynajmniej raz do roku. Coroczna kontrola musi obejmować instalacje gazowe oraz przewody kominowe. Czytaj dalej


Przeglądy kominiarskie w świetle przepisów
Sierpień 7, 2019

Prawidłowy stan techniczny wszystkich instalacji gwarantuje długą i bezpieczną eksploatację budynku. Wszystkie zaniedbania są nie tylko niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale mogą też mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie mieszkańców. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie całej infrastruktury od instalacji elektrycznej po gazową jest więc w dobrze pojętym interesie właściciela i użytkowników nieruchomości. Wykonywanie obowiązkowych przeglądów kominiarskich to sposób na unikniecie kłopotów oraz powinność, której zaniechanie grozi nałożeniem grzywny. Sprawdźmy, jak w świetle przepisów powinny być prowadzone przeglądy kominiarskie. Czytaj dalej