Blog

Jak wykryć nieszczelność przewodów kominowych?
Marzec 7, 2023

Prawidłowe odprowadzanie spalin w systemach grzewczych jest gwarancją zarówno ich wydajności, jak i bezpieczeństwa. Zdarza się jednak, że w wyniku błędów konstrukcyjnych lub nieprawidłowej eksploatacji dochodzi np. do rozszczelnienia przewodów kominowych. Taki stan rzeczy stwarza niebezpieczeństwo, dlatego ważne jest to, by szybko je rozpoznać i w porę zapobiec poważnym konsekwencjom. Czytaj dalej


Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa ma regularne udrażnianie kominów?
Luty 28, 2023

Przyczyn niedrożności kominów może być wiele. Najczęściej problemem jest zalegająca w nich sadza będąca efektem ubocznym spalania. Nierzadko brak drożności bywa też wynikiem blokady mechanicznej. Dochodzi do niej np. przez ptaki, które zakładają gniazda w przewodach kominowych. Inną przyczyną niedrożności mogą być błędy konstrukcyjne. Niezależnie jednak od tego, co spowodowało problemy z odprowadzaniem spalin, koniecznie trzeba im zaradzić. Zaniedbania w tym zakresie mogą nieść poważne konsekwencje. Czytaj dalej


Jak zapobiegać zapchaniu komina i co robić, gdy się zapcha?
Styczeń 17, 2023

Zapchany komin to poważny problem. Generuje trudności z odprowadzaniem spalin, w efekcie czego zaburza funkcjonowanie systemów grzewczych. Kłopot z wydajnością i sprawnością kotłów grzewczych to jednak nie wszystko. Niedrożny komin może nieść ze sobą o wiele bardziej brzemienne w skutki konsekwencje. Jedną z nich jest zatrucie tlenkiem węgla. Inną - pożar budynku wywołany samozapłonem sadzy. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym takich scenariuszy można uniknąć. Czytaj dalej


Jakie nieprawidłowości najczęściej wykrywane są w trakcie inwentaryzacji kominów?
Styczeń 6, 2023

Obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku jest coroczna kontrola przewodów kominowych. Dokonuje się jej m.in. w ramach tzw. inwentaryzacji. Inwentaryzacja komina to zespół czynności, które polegają głównie na sprawdzeniu drożności przewodów oraz ocenie prawidłowości ich rozprowadzenia. Po dokonaniu stosownych pomiarów sporządza się szkic wszystkich przewodów i przyłączeń, który ma kluczowe znaczenie np. podczas modernizacji instalacji kominowej lub generalnego remontu budynku. Czytaj dalej


Oznaki, że komin jest zapchany i wymaga udrożnienia
Grudzień 14, 2022

Regularne czyszczenie przewodów kominowych to konieczność, dzięki której można uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Niedrożne, pełne sadzy kominy stwarzają zagrożenie pożarowe oraz zwiększają ryzyko groźnych dla zdrowia i życia zaczadzeń. Nie bez przyczyny więc polskie przepisy nakładają na właścicieli lub zarządców budynków obowiązek wykonywania okresowych przeglądów kominowych. Niekiedy jednak mimo regularnych kontroli może dojść do ograniczenia drożności komina, a w efekcie tego nieprawidłowej pracy przewodów. Po czym poznać zapchany komin? Czytaj dalej


Jakie narzędzia są wykorzystywane w trakcie udrażniania kominów?
Październik 13, 2022

Regularne czyszczenie kominów pozwala utrzymać drożność przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Ma to duże znaczenie dla bezpieczeństwa domowników. W efekcie eliminuje ryzyko zaczadzeń oraz pożarów, do których mogłoby dojść w wyniku nagromadzenia sadzy. I choć to kwestia bezpieczeństwa jest w tym przypadku najważniejsza, warto pamiętać, że udrażnianie kominów to też zgodnie z przepisami obowiązek właścicieli i zarządców budynków, za którego niewykonanie, grożą kary. Jak wygląda udrażnianie kominów i jakie narzędzia się do tego wykorzystuje? Czytaj dalej